Hva er universell utforming?

Begrepet blir brukt synonymt med "design for alle" og  gjelder tilgjengelighet for alle innen samfunnsplanlegging, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling. 

Les mer »
Hva Greentext er og ikke er
9 av 10 mener at de selv skriver godt nok. Men de færreste har noen gang fått en objektiv evaluering av det de skriver. Det kan Greentext gi dem.

Les mer »
Når hjernen sier stopp

Menneskehjernen synes å være konstruert for å glemme. 

Les mer »
Hva er god lesbarhet?

Det er ikke alltid at en tekst er så enkel å lese som skribenten tror. Den som skriver dokumentet har som regel god rede på stoffet selv – det temaet han skriver om. 

Les mer »
Språket i staten
"9 av 10 statsansatte synes at de skriver godt nok. Nesten ingen andre er enige med dem i det." Sitatet refererer seg til artikler i Aftenpostens papir- og nettutgave. Avisen tar for seg språket i staten og viser til undersøkelser i regi av Språkrådet.
Les mer »
Skriv grønt!
Det dreier seg om noe så enkelt – og så vanskelig – som å skrive og bli forstått.
Les mer »

© Verbal Design 2006 | Makeweb/CMS