Hva Greentext er og ikke er

Ragnar Dahl, spesialrådgiver i Verbal design
9 av 10 mener at de selv skriver godt nok. Men de færreste har noen gang fått en objektiv evaluering av det de skriver. Det kan Greentext gi dem.

Vi har lett for å tro at alle i Norge har lært seg både å skrive og lese, men slik er det ikke i praksis.                        


Mange som skriver, skriver tungt og vanskelig. Svært mange, over 3 av 10 voksne nordmenn, har problemer med å forstå det lesestoffet de får mellom hendene. De får ikke med seg innholdet i bøker, i brev fra offentlige etater eller fra forretninger eller virksomheter de har et kunde-forhold til. Det er lang vei fra tegnene på en skjerm eller et papirark og inn til forståelses- og hukommelsesbanken.

Greentext gir deg et objektivt mål på hvor tilgjengelig den teksten du skriver er for en bestemt målgruppe – enten du skriver for skjerm- eller papirbasert lesing. Applikasjonen analyserer din tekst – blokk for blokk –  og gir deg umiddelbart en tilbakemelding i forhold til de kravene som gjelder den målgruppen du skriver til. 

Greentext påviser forekomsten av lange ord og lange perioder. Den forteller deg om periodelengdene er varierte, noe som er viktig for å gjøre teksten mer tilgjengelig, interessant og lettere å forstå.

Med trafikklysfargene rødt, gult og grønt, gir applikasjonen deg en umiddelbar tilbakemelding som er lett å forstå. Om teksten din må bearbeides, får du råd og tips underveis. Etter hvert som teksten din blir bedre og bedre, vil fargeendringene fra rødt til grønt motivere deg og vise at det du gjør er riktig og resulterer i bedre lesbarhet.

Greentext leser ikke korrektur. Greentext er ikke en ordliste. Greentext markerer ikke særskriving, brudd på kommaregler og andre, rene korrekturfeil. Til disse formålene finnes en rekke andre hjelpemidler som vi anbefaler deg å bruke flittig.

Greentext er blind for dette området av språklig kvalitet. Det er et bevisst valg fra vår side. Rettskriving er en grunnleggende ferdighet. Den som ikke kan bokstavere korrekt eller kjenner elementære tegnsettingsregler vil sannsynligvis ha lite utbytte av å bruke Greentext. Dessuten brukes ulike språklige standarder i forskjellige virksomheter.

I offentlig forvaltning gjelder vedtatte, normerte rettskrivningsregler for bokmål og nynorsk. Private bedrifter, for eksempel aviser, kan ha egne maler for sin språklige standard. Skribenter og forfattere har gjerne sine egne private skriftspråk, fra versjoner av riksmål til det som på Wikipedia kalles øgrimsk, et dialektnært skriftspråk som ligger nært talemålet på Oslo-Øst.

Vi mener det er umulig å lage en ordliste som fanger opp alle disse variantene av språket vårt. Dermed blir det også hensiktsløst. Men like fullt har det vært mulig å lage en applikasjon som måler den prinsipielle og objektive tilgjengeligheten i et skriftstykke. 

Nå kan du skrive tekster med et budskap som når frem til et enda større publikum. 

Tips dine kontakter
[Tilbake]

© Verbal Design 2006 | Makeweb/CMS