Språket i staten

"9 av 10 statsansatte synes at de skriver godt nok. Nesten ingen andre er enige med dem i det." Sitatet refererer seg til artikler i Aftenpostens papir- og nettutgave. Avisen tar for seg språket i staten og viser til undersøkelser i regi av Språkrådet.
Sitatet refererer seg til artikler i Aftenpostens papir- og nettutgave. Avisen tar for seg språket i staten og viser til undersøkelser i regi av Språkrådet.

De statsansattes oppfatning står i sterkt kontrast til hva publikum mener om språket i offentlige tekster. "Innbygger-undersøkelsen" gjort av Difi* i 2010, peker på det. Denne undersøkelsen er holdt opp mot de statsansattes syn på eget språkbruk.                                                  

Ipsos MMI har i 2012 på oppdrag fra Språkrådet gjort undersøkelsen "Språkbruk i staten" basert på innspill fra 3 366 statsansatte:

* 99 prosent mener det er viktig å gi informasjon som er viktig for mottakeren.

* 98 prosent mener at det er viktig å forbedre språket i statlige tekster. 

* 91 prosent mener at at de selv skriver godt nok. 

All forskning viser at det er krevende å endre holdninger. For å få det til, må atferden endres. Det er her Greentext har en viktig funksjon. Greentext vil være et svært nyttig verktøy for å få skribenten til å fokusere på mottakerens krav til lesbarhet. Hver gang han skal skrive, oppfordres skribenten til å stille det enkle, men samtidig helt avgjørende spørsmålet: Hvem skal jeg skrive til nå? 

*Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Tips dine kontakter
[Tilbake]

© Verbal Design 2006 | Makeweb/CMS