Skriv grønt!

Inge Fosselie, redaktør
Det dreier seg om noe så enkelt – og så vanskelig – som å skrive og bli forstått.

Det finnes utallige eksempler på at skriftlige budskap ikke treffer målgruppene. Grunnen er som regel at vi skriver for vanskelig. Det er egentlig en alvorlig sak. Blir ikke budskapet forstått, skriver vi til ingen nytte.

Verken offentlige etater eller næringslivet sjekker om medarbeiderne uttrykker seg godt nok skriftlig. Medarbeiderne på sin side sjekker sjelden egne tekster godt nok. I mange tilfeller må det betegnes som griseflaks om budskapet blir forstått. Direkte
skremmende blir det når vi vet at hver tredje voksen norsk person har problemer med å lese og skrive norsk!

Ordkraft 

Språk er helt avgjørende i all kommunikasjon. Derfor er det viktig å se språket som en ekstra ressurs, noe som kan skape merverdi, særlig i skriftlig kommunikasjon. Husk at språket bør være et nytelsesmiddel, ikke et ork. Prøv å gi folk en lese-opplevelse! Det klarer du hvis du skriver enkelt og fanger leserens interesse, forteller en historie. Umulig? Slett ikke.

Treff målgruppene

Tenk deg at du kunne bruke et verktøy som hjelper deg å skrive godt. Et verktøy som ikke bare påpeker feil, men som aktivt hjelper deg til å skrive så alle du skriver til, virkelig forstår hva du mener. Med andre ord, et hjelpemiddel som gjør at du treffer målgruppene – alltid.

Greentext

Greentext er verktøyet du trenger, enten du skriver privat, offentlig eller i forbindelse med markedsføring. Når du tester teksten din mot Greentext, får du enten grønt, gult eller rødt lys, alt etter hvor lesbar teksten din er. Rødt betyr som kjent stopp, da må du gjøre noe. Gult er heller ikke helt godt, du må gjøre noe her også. Det som er fint, er at Greentext hjelper deg til å avsløre og fjerne lesehindringer, slik at alt står i et lettfattelig språk. Du har skrevet et klart budskap, en god historie uten for lange og vanskelige ord eller setninger.

Grønt dokument

Et slikt ”grønt dokument” letter kommunikasjonen mellom deg og målgruppene dine. Du skriver så folk forstår hva du mener, teksten din skal ikke tolkes eller ”oversettes,” den går rett i mål! Du sparer en masse arbeid og tid ved å gjøre det på denne måten, for Greentext er et meget hurtig verktøy. Redigeringsarbeidet gjør du fortløpende mens du skriver. Etter kort tid oppdager du at dette er gøy! Og det er ikke så rart, språket er jo et nytelsesmiddel!

Tips dine kontakter
[Tilbake]

© Verbal Design 2006 | Makeweb/CMS