"Hello and goodbye" er ikke nok i næringslivet

Engelsk litteratur er en rik verdensarv som skaper bedre språkforståelse internasjonalt. I videregående er lite tid satt av til å lese engelsk. For å få et perspektiv, holder det ikke med oljegloser, finanssjargong og "Hello and goodbye", hevdes det i denne artikkelen. 

Publisert i Aftenposten, 01.10.2013. 

[Tilbake]

© Verbal Design 2006 | Makeweb/CMS